Ovdje ste:: Zanimljivosti
 
 

Zanimljivosti

Srijeda - dan za kolo!

Ispis
Srijeda, i opet kolo! I ovaj put nije izostao veliki broj zainteresiranih da poigraju. Ali, ovaj put ih je prolom oblaka, grmljavina i kia natjerao da sa druenjem zavrie ranije nego obi?no.


Srijeda - dan za kolo!

Ispis
Jo jedna srijeda i jo jedamput se u Sapni okupilo oko hiljadu gra?ana na druenju na otvorenom. Muzika se sa razglasala prolamala, a utihnula bi samo kada se za?uje ezan sa munare. Prije ovog dananjeg odigrana je i pozorina predstava u 'Vitezovima'.

Srijeda - dan za kolo!

Ispis
Od srijede 4. juna u Sapni se odrava Kulturno ljeto 2010. U okviru ove dvomjese?ne manifestacije centralni doga?aj je druenje na otvorenom na platou ispred Osnovne kole Sapna.

Zmija u koritu

Ispis
U koritu rijeke Sapne pored pote ve? godinama moemo vidjeti zmije koje se pojavljuuju u prolje?e i tu su preko cijelog ljeta. Ovih dana je jednu od njih sun?ano i toplo vrijeme izmamilo na zagrijani kamen.

>

 
 
 
 

CB Login