Balkanu prijeti razoran potres i jak cunami

Ispis

Tim ameri?kih i hrvatskih stru?njaka objavio je u prestinom nau?nom magazinu "Geology" studiju u kojoj se na osnovu viemjese?nog istraivanja tvrdi da bi cijeli Balkan mogao biti ugroen razornim potresima, a priobalje ?ak i snanim cunamijem.

Ovaj me?unarodni tim stru?njaka istraivao je mogu?nost poreme?aja unutranjosti tla u okolini Dubrovnika, ispituju?i tektonske nestabilnosti u tom hrvatskom primorskom gradu, kao i na cijelom Balkanu.

Povod je bio taj to kod Dubrovnika ispod mora postoji tektonska pukotina koja se prua prema sjeverozapadu Balkanskog poluotoka, u ukupnoj duini od 200 kilometara.

Nau?nici pretpostavljaju da bi cijeli Balkan mogli pogoditi razorni potresi, ja?ine ?ak i do sedam stepeni po Richteru.

Istovremeno je kao posljedica takvog potresa mogu? i veoma jak "balkanski cunami", koji ne bi bio snaan kao onaj koji je prije nekoliko godina pogodio Indoneziju, ali bi u svakom slu?aju, kako navode nau?nici, mogao razoriti morsku obalu i izazvati golemu tetu.

sarajevo-x.com