Ovdje ste:: Zanimljivosti ?udne vijesti Semafor za Usaina Bolta u Tuzli
 
 

Semafor za Usaina Bolta u Tuzli

Ispis
Semafor na Br?anskoj Malti u Tuzli podeen je za atleti?ara Usaina Bolta, tvrde Tuzlaci, jer zeleno svjetlo za pjeake uklju?uje se na svega pet sekundi. Tako?er, zeleno svjetlo se uklju?uje na pet sekundi i za voza?e koji skre?u u ulicu, tako da moraju "glumiti Michaela Schumachera". Upravo zbog toga najvie su ugroeni pjeaci.
Za pjeake i voza?e koji skre?u prema Br?anskoj Malti semafor gotovo uvijek pokazuje crveno svjetlo, izuzev na pet sekundi kada deseci pjeaka pokuavaju sti?i da pretr?e ulicu, paze?i da ih pri tome ne udari vozilo koje uurbano skre?e u ulicu.
Admir ?avali? snimio je loe podeen semafor, kako bi nadlenima skrenuo panju na taj problem, ali i upozorio da su svakodnevno ivoti mnogih pjeaka ugroeni.
"Semafor uvijek pokazuje crveno, izuzev pet sekundi kada je zeleno i kada se od pjeaka o?ekuje da tr?e preko pjea?kog prijelaza. Ukoliko neko odlu?i normalno hodati onda ?e se na?i na pola puta kada semafor opet pokae crveno. Ovo ne bi ni smetalo toliko da se sa zelenim za pjeake, istovremeno ne pali zeleno za voza?e koji skre?u prema Br?anskoj Malti. Tako se svakodnevno zbog loe koordinacije rizikuje hiljade ivota gra?ana Tuzle, naro?ito maloljetnika, dok je ovaj prijelaz vje?iti predmet sva?a izme?u pjeaka i voza?a, jer obje strane smatraju da imaju pravo prolaza", naveo je ?avali?, dodavi da pjeaci znaju za manjkavosti semafora jer je tako ve? godinama te ih stoga ne treba osu?ivati ako su racionalno zaklju?ili da je nekada bolje prelaziti dok je crveno.
Podsjetimo, sli?na je situacija i sa semaforima u Sarajevu, na raskrsnici ulica Alipaina i Marala Tita, Kranj?evi?evoj ulici i mnogim drugim ulicama u naem glavnom gradu.klix.ba
 
 
 
 

CB Login