Kako koze krate vrijeme?

Ispis
Bio je to jo jedan uobi?ajeni dan u dvoritu. Nakon to su se najele i nahranile, tri koze su trebale smisliti kako ispuniti ostatak dana.
Slu?ajno ili ne, u dvoritu je neko ostavio kolica, koja su posluila kao izvrsno sredstvo za zabavu.