Ispis
Finski advokat Taisto Miettinen je zavrio utrku na 250 metara, proao kroz bazen i preko nekoliko prepreka sa svojom suprugom Kristinom Haapanen na svojim le?ima za neto vie od minute. Pobjednik takmi?enja kao nagradu osvaja onoliku koli?inu piva kolika je teina njegove supruge.
Miettinen i Haapanen su ovo takmi?enje osvojili ?etiri puta. "Prole jeseni sam po?eo tr?ati na 100, 200 i 400 metara. To mi je pomoglo i sada sam bio bri nego prole godine", kazao je Miettinen. Takmi?enje se bazira na legendi o lopovu Ronkainenu, koji je navodno u 19. stolje?u testirao nove ?lanove drutva u utrkama tokom kojih su na le?ima morali nositi vre?e penice ili svinje.

klix.ba
 
 
 
 

CB Login