Ovdje ste:: Zanimljivosti Ljudi i ?udi
 
 

Ljudi i ?udi

U 41. godini o?ekuje 18. dijete!!!

Ispis

Sve je manje sklopljenih brakova i sve vie ljudi na svijetu koji ive kao samci. Ponajvie na Zapadu. Ipak, ovo je primjer potpuno suprotan.

Ukrao autobus zbog ljubavi i ljubomore! :)

Ispis

Zbog neslane ale i neizmjerne ljubavi prema svojoj djevojci, 26-godinji mladi? iz Kalesije preivio je preksino? zaista teku no?, a osim toga ?e i krivi?no odgovarati. 

Starica ima 120 godina!

Ispis

Mariam Amash najstarija je osoba na svijetu, to je otkriveno posve slu?ajno. Baka Amash je Arapkinja koja ivi na sjeveru Izraela u ve?inski arapskom gradu Jisr az-Zarqi. 

Slavi tek 12. ro?endan a 25 godina braka!?

Ispis

Bra?ni par Aida i Salko Hamidovi? uplovili su u 25. godinu braka. Osim doma?instva, Hamidovi?i dijele i zajedni?ku zbornicu.

>

 
 
 
 

CB Login