Ovdje ste:: Zanimljivosti Ljudi i ?udi
 
 

Ljudi i ?udi

Pri bojenju zgrade presko?ili dva stana

Ispis

Zanimljivo je kako postajemo inertni, radimo stvari mehani?ki i, iako primje?ujemo odre?ene neobi?ne pojave, jednostavno ih narednog trenutka zaboravljamo. Na hrvatskom T-portalu objavljena je pri?a o kalesijskoj zgradi Zvorni?anka pa je prenosimo.


Prosi i daje prilog!

Ispis

Ovo je fotografija napravljena u Tuzli prije tri dana i prikazuje koliko su i oni najugroeniji spremni drugima pomo?i. Stariji ?ovjek, bez jedne noge, prosi ali je djevojci koja je skupljala novac za palestinske rtve uru?io svoj prilog.

Ispis

KADA je prole godine izalo prvo izdanje Financijskog preporoda, rijetki su pretpostavili da ?e nam se dogoditi sve to je ta knjiga predvidjela: porast kamatnih stopa a samim time i sve tea otplata kredita, krah burze, pove?anje cijena ba svega, otkazi...


Napad na G. Bush-a

Ispis

Na konferenciji u Iraku dok je G. Bush s ira?kim premijerom Nurijem al-Malikijem potpisivao sporazum, prvo je nazvan "psom" te je nakon toga ga?an i cipelom. Kamere su zabiljeile taj incidnet.

Izjave - George Bush

Ispis

George Bush ne?e samo biti zapam?en kao bivi ameri?ki predsjednik, nego ?emo ga pamtiti i po njegovim ?uvenim izjavama.

>

 
 
 
 

CB Login