Ovdje ste:: Zanimljivosti Ljudi i ?udi
 
 

Ljudi i ?udi

Ispis
Kada je bivi suprug Vicki Lowing (52) shvatio da je njegov brak u krizi, rekao je: ja ili krokodil. Majka njegovog djeteta u tom trenutku izabrala je ovog neobi?nog ku?nog ljubimca i kae da se nije pokajala.Uprkos Ramazanu

Ispis
Tokom godina smo se navikli da postoje ljudi, muslimani, koji tokom mjeseca Ramazana ne poste. Nekad bi se takvi skrivali od posta?a, potuju?i njihovu istrajnost u izvravanju boijih naredbi. Vremenom su  po?eli da zanemaruju i taj na?in prikazivanja potovanja prema vjeri.

Majka alergi?na na vlastito dijete

Ispis

Mlada majka ostala je izvan sebe kada je saznala da je alergi?na na vlastito dijete. Joanne Mackie (28) je od svog djeteta dobila velike plikove, a cijelo tijelo, kratko nakon to je sina Jamesa donijela na svijet, bilo joj je prekriveno crvenim ta?kicama, pie Daily Mail.


Po?ela lovna sezona

Ispis

Po?ela lovna sezona?lanovi Lova?kog drutva "Mustafa Husi? ?ektalo" ali i drugi ljubitelji prirode, u subotu 13.06.2009.godine, okupili su se na lokalitetu "Pe?urine" kako bi sve?ano otvorili novu lovnu sezonu.

Ustrijeljen srnda?

Ispis

Ustrijeljen srnda? - SapnaOnLineLovci su iskoristili i ovaj vikend za lov i uivanje u prirodi. Uivao sigurno nije ustrijeljeni srnda?. Ustrijelio ga je Hasan Deli? u Majevici a drutvo su mu pravili...


>

 
 
 
 

CB Login