Pri bojenju zgrade presko?ili dva stana

Ispis

Zanimljivo je kako postajemo inertni, radimo stvari mehani?ki i, iako primje?ujemo odre?ene neobi?ne pojave, jednostavno ih narednog trenutka zaboravljamo. Na hrvatskom T-portalu objavljena je pri?a o kalesijskoj zgradi Zvorni?anka pa je prenosimo.


Kalesija, gradi? udaljen dvadesetak kilometara od Tuzle, dao se u hvalevrijednu akciju obnavljanja derutnih fasada. Odlu?eno je da njihovo prebojavanje sufinanciraju sami vlasnici stanova, to je u jednoj od zgrada nailo na pravi 'umjetni?ki' otpor. 'Komije' s prvog i drugog kata u jednoj od zgrada tako nisu htjeli platiti po njima nebuloznu cijenu od 40 konvertibilnih maraka za metar kvadratni te su ostali neobojeni.

Arhitektonska komedija, koja je valjda mogu?a jo jedino u predgra?ima Tirane, sada nasmijava prolaznike naran?asto-sivim kolaom fasade svjedo?e?i o potpunom kolapsu javnih kontrolnih mehanizama.

Ipak, kako doznajemo, zasluni za ovu kazalinu kulisu od zgrade nisu vlasnici dvaju stanova koji su odbili prebojavanje koliko upravo izvo?a?i radova. Uz spletkarenje, laganje i iznu?ivanje kea, preveslali su stanare da plate cijenu dvostruko ve?u od uobi?ajene, na to profesor matematike iz jednog i profesor mehanike iz drugog stana nisu htjeli pristati. Bravo, de?ki, uz jednu malu molbu: nemojte se baviti dizajnom.


tportal.hr