Ovdje ste:: Zanimljivosti Ljudi i ?udi Amela Deli?, zlatni student
 
 

Amela Deli?, zlatni student

Ispis
Prije neki dan, na Filozofskom fakultetu odana je Sve?ana akademija u povodu obiljeavanja 36 godina uspjenog rada i djelovanja Univerziteta u Tuzli. Tom prilikom Rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Enver Halilovi?, za postignuti uspjeh tokom studija uru?io est priznanja Zlatna plaketa Student generacije. Me?u est dobitnica je i Amela Deli? iz Kalesije, koja je, sa prosjekom 9,72 bila student generacije na Filozofskom fakultetu Odsjek urnalistika. Bio je to povod za razgovor sa ovom mladom osobom.

Preuzeto sa Kalesijskih novina.

Na po?etku nam se ukratko predstavi?

Amela Deli?: Prije svega elim da se zahvalim prvo Bogu, a onda i roditeljima, profesorima, kolegicama i kolegama i svima koji su bili uz mene tokom studiranja i koji su omogu?ili da sve ovo postignemo zajedno. Rodom sam iz Sapne, a od 2001. godine ivim u Kalesiji. Ro?ena sam 22.1.1990. godine u Zvorniku. Osnovnu kolu zavrila sam u Sapni, srednju u Kalesiji, a fakultet eto u Tuzli.

- ta za tebe zna?i ovo priznanje?

Amela Deli?: Eh, sad. Priznanje je posebna pri?a. Kad mi je brat rekao da je pro?itao vijest na bportalu, nisam spavala cijelu no? Bilo mi je drago, najvie zbog roditelja, a onda i zbog mene, i svih ljudi. Ne znam, vjerovatno ve?ina omladine svakodnevno slua pri?e: Dabe ti u?i, nema ovdje posla. Idi iz zemlje negdje, sve je tela i tome sli?no. Onda me ljudi pitaju stalno: Radi li, ta ?e sad?. Kona?no imam ta i da odgovorim na to pitanje koje stvarno zna zaboljeti. Vi se trudite, zavrite fakultet i logi?no bi bilo da bar na?ete posao, a nema nita od toga. Jo onda svi po?nu pitat radim li, ho?u li upisat master i jo kad me pitaju koliko ?e kotat, uh Evo sad imam ta da odgovorim.

Ima li neki recept kako se postiu ovako dobri rezultati na fakultetu?

Amela Deli?: Nema nikakvog specijalnog recepta. Ja uvijek govorim da je knjiga drug i da nam ona pomae. Nekako od nje pravim nekog saradnika na putu ka uspjehu. Me?utim, lahko je s knjigama, teko je nekad s ljudima. Ja mislim da su, nakon Uzvienog Boga, meni najvie pomogli moji roditelji, njihova podrka. Lahko je u?iti kad do?e ku?i, a mama skuhala kafu, babo obezbijedio novac za kartu i opet nasmijani, i od tebe ne trae nita, osim onog to moe da da. Onda eli da im da sve to moe. Profesori su, hvala Bogu, bili odli?ni, profesionalni, prijateljski nastrojeni. Imala sam stvarno dobre kolegice i kolege. Druili smo se, ili i na kafe, na sve se moe sti?i kad se raspored napravi. Uglavnom, bitno je da se odredi cilj u svakom segmentu ivota i da se svaki dan uputi po jedna strjelica u metu.

- Znamo da obi?no loi studenti najvie kukaju na profesore, nita im ne valja na fakultetu; helem, svi su krivi i loi, osim njih. S obzirom da si ti bila odli?an student, mislimo da si kompetentna da odgovori ta bi to trebalo mijenjati na naim fakultetima? Da li je na?in predavanja? Moda na?in ispitivanja na kojem mnogi profesori, ?ini se, trae ta student ne zna, a ne trude se da saznaju i ocijene ono ta student zna? Cijena kolarine ili neto sasvim tre?e?

Amela Deli?: U prirodi je ?ovjeka da najlake krivicu potrai u svemu i sva?emu drugom, osim u sebi samom. I ja sam ?esto kukala na profesore. Lake je meni na njih krivicu baciti, naravno. Iskreno, moji kolege i ja smo se znali ba ismijati na njihov ra?un, uglavnom nita strano, neke njihove geste, uobi?ajene fraze. Nisu profesori neko ko je puno razli?it od studenata. Svi nai profesori bili su otvoreni za saradnju, bar ja mislim, bili su pristupa?ni, nekad smijeni, nekad luckasti, nekad neraspoloeni kao i svi ljudi. Od mojih kolega sam ?ula, a i ja se s njima slaem, da studenti ne vole power point predavanja. To zna biti jako dosadno i studentu odvratit panju od pri?e profesora na prepisivanje sa slajdova. Najzanimljivija su nam predavanja bila kada nam profesori do?u bez i?eg osim knjiga i onda po?nu pri?ati. Tad smo nekako o?i u o?i s njima i bude bolje. Na vjebama je naravno malo oputenije, imamo grupice, vie slobode, ali sve je ipak bilo sasvim uredu. Profesori cijene znanje, neki su to bi mi rekli teki, ali to su obi?no oni profesori koji toliko znaju da je za njih teko prona?i nekog ko bi po njima zasluio desetku. Eh sad, mogu da kau da se konformiram i da sam slabi?, ali to su mi ve? govorili pa me ba ne doti?e. I ja imam drae i malo manje drage profesore, ali ne radi se sad ovdje o osje?anjima ve? njihovoj sposobnosti. Cijene obrazovanja nisu loe. Loe je to danas svako moe zavriti fakultet, svako moe magistrirati, ako ne na dravnom onda, brate, na privatnom fakultetu. Studente obeshrabruje ?injenica da na njihovim mjestima rade ljudi koji nisu kompetentni za to, koju su diplomu ve?im dijelom kupili. Kad znate da vjerovatno ne?ete imati posla kad zavrite fakultet, logi?no je da vam se odmah manje ili nikako ne u?i. Imamo mi u Kalesiji primjera za to, ali nejse. Para vrti gdje burgija ne?e. Ipak, svi mi imamo svoju nafaku.

- Uz Zlatnu plaketu dobili ste i pravo na bespaltno kolovanja na postdiplomskom studiju. Na koji ?e postdiplomski studij?

Amela Deli?: Papire za postdiplomski studij predala sam ve? Univerzitetu u Tuzli Odsjek urnalistika. Dodatnih usmjerenja trenutno nema.

- Gdje se vidi u budu?nosti?

Amela Deli?: Budu?nost je neizvjesna. Stvarno ne volim previe o tome komentarisati. Ja vjerujem da ?e sve biti kako je Bog odredio ve?. Vidjet ?emo, ako Bog da.

Prili?an broj mladih naputa BIH i odlazi vani. Kako ti komentarie tu pojavu i imaju li mladi perspektivu u BiH?

Amela Deli?: Mladi naputaju Bosnu. To je tema koja se vrti otkako rat stade. Ne znam ta bih sad mogla re?i a da bude ispravno. Ko ima bolju budu?nost negdje drugdje, hvala Bogu, potpuno podravam njihov odlazak. to se ti?e pri?e da na mladima svijet ostaje, jadni mi. Kod nas ovi mladi to su se uklju?ili u politiku postali isti kao i stari. Ostali se opijaju, nita ih ne zanima, psuju dravu, psuju sve. to se mene ti?e ja bih voljela da takvi odu. Nije omladina ovdje zlatna ba, imamo aferima koliko i odrasli. Najtunii su mi oni to se udaju i ene za papire, ali nuda i na to natjera. A dok ova perspektiva do?e, ja ?u biti vjerovatno nena. Ako budem iva. O toj perspektivi se samo pri?a, treba ovako, treba onako, bi?e bolje, ovaj ?e napravit ovo da nam pomogne, ovaj ono. Nama sve treba sad. Do idu?ih izbora mnogi od nas vie ne?e ni biti mladi. Ko se svaki dan susre?e sa doktorima, stoji u redovima u kojima nema reda, ?eka na birou, najbolje zna kakva nam je perspektiva. Ja li?no ne bih otila iz Bosne. Neko je ginuo za to da mi danas ovdje ivimo i ne treba dozvoliti politi?arima i lopovima da nas istjeraju i obeshrabre.

- Tvoja poruka mladima?

Amela Deli?: Moja poruka je da smo se svi mi rodili sa svojom nafakom koju nam, hvala Bogu, ne moe uzeti niko. Zato je najbolje da pustimo vrijeme da odradi svoje I, kako kau mudri ljudi kad ho?e sve da rijee: to nas je zadesilo, nije nas moglo mimoi?, a to nas je mimoilo nije nam se moglo ni desiti. Sve ?e biti dobro, samo se moramo boriti. Nigdje nije tako kako se ?ini.
 
 
 
 

CB Login