Ovdje ste:: Zanimljivosti Ljudi i ?udi Dvije zlatne jabuke
 
 

Dvije zlatne jabuke

Ispis
U Mjeovitoj srednjoj koli Sapna, prestavljen je inovativan na?in promocije zdrave ishrane, posebno konzumacije jabuke i drugog vo?a.

Ideja Dvije zlatne jabuke u koli predstavlja prihvatljiv na?in uticaja na u?enike srednje kole da se navikavaju svakodnevno konzumirati jabuku, jer su prehrambene navike u?enika nezadovoljavaju?e a mnoga istraivanja pokazuju da jedna jabuka dnevno smanjuje rizik od raznih bolesti i produava ivot. 

Dvije jabuke, koje smo zbog njihovog zna?aja nazvali dvije zlatne jabuke, u?enik treba da posjeduje kako bi odgodio odgovaranje iz nekog predmeta za naredni ?as. Jednu jabuku treba da pokloni svom kolegi odnosno kolegici iz razreda. Mogu se pokloniti kolegama obje jabuke. Vano je da se jabuke odmah jedu kako ne bi dalje ile u opticaj.

Ideja je jedinstvena, kako po svom nazivu tako i po ciljevima koji se ele posti?i i metodama za ostvarenje ciljeva. Osim toga, ideja je viestruko korisna, zanimljiva, prihvatljiva za u?enike srednje kole, lako provodiva i skoro nita ne kota. 

Zainteresovanost u?enika da postignu svoj cilj, da pravdaju nespremnost za odre?eni ?as uz posjedovanje dvije jabuke, predstavlja zna?ajan doprinos postizanju glavnih ciljeva tj. da se svakodnevno konzumira jabuka, ali i ostvare odgojno-obrazovni ciljevi. Projekat potpisuje profesor Muharem Hasanovi? i u uskoj je vezi sa Danom jabuke i pekmeza koji je postao tradicionalna manifestacija u Sapni.

 
 
 
 

CB Login