Ispis
Na podru?ju Tuzlanskog kantona od po?etka novembra je otvoren lov na divlju svinju, lisicu, kunu i jazavca. Proteklog vikenda su ?lanovi lova?kog drutva "Mustafa Husi? - ?ektalo" iz Sapne bili izuzetno precizni te su u umama Majevice, u predjelu ?airluka ustrijelili ?etiri odrasle divlje svinje.

Majevica je poznata po brojnosti divlje svinje pa ovaj podatak i ne ?udi previe. Ipak je zna?ajan jer je lovno podru?je ovog lova?kog drutva, koje broji dvjestotinjak ?lanova, u velikoj mjeri zaga?eno minama i pravo je ?udo kako do sada nije zabiljeen slu?aj da lovac nagazi na neku zaostalu minu.


 
 
 
 

CB Login