Ispis
Postmoderno drutvo sa svojim tehni?kim, tehnolokim i sad ve? informati?kim napretkom dokusurava i posljednje ivu?e stare zanate. Od tog izrazito negativnog trenda pati i selo i grad, u cijeloj BiH. Uglavnom se njima bave stari majstori, dok je novih vrlo malo.


Ovaj put vam predstavljamo kova?a, hadi Abdulaha Deli?a iz Sapne, koji se jo uvijek aktivno bavi kova?kim poslom iako ima ve? 83 godine. Ne namjerava ga ni ostaviti.

- Ovim zanatom se bavim jo od 1964. godine i tako, evo do dana dananjeg, pri?a nam hadi Abdulah dok je pripremao materijal da popravi sadak komiji.

- Vidi, zanat k'o zanat, isti i prije 40 i kusur godina i danas. I onda a i sad, ljudima treba motika, plug, sjekira... Tako je na selu. A, komija evo ho?e sadak, ho?e da pe?e pekmez. Ovaj sam sadak napravio prije nekoliko godina i evo doao vakat da ga popravljam.

Prisje?a se djed Abdulah kako je, da bi mogao raditi ovaj zanat, iao i na ispit u Zvornik, davne 1971. godine a, na upit da li postoji interes kod mla?ih da im on prenese ono to zna, kae nam kako  interesa nema, ali se ponosi time to je svoje sinove nau?io, pa 'ako im zatreba, neka onda zapnu'.

U radionici, koja se nalazi u centru Sapne, na otrenje ?eka nekoliko motika, kosa, a ispred radionice su plug, elektri?na stupa i mlin. Kada smo ga upitali da li je zadovoljan zaradom, ovaj izuzetno staloen i smiren ?ovjek nam je spremno odgovorio.

- ?ovjek uvijek treba biti zadovoljan. Uvijek je bilo i uvijek ?e biti nafake, samo ako se lijepo odnosi sa muterijama, ponekad i jeftino uradi a i na veresiju. Sve treba raditi s halalom a Allah ?e dati dovoljnu zaradu, taman onoliku koliko je ?ovjeku potrebno.Valjda zbog takvog njegovog odnosa i prema zanatu i prema ljudima, Abdulah je poznat u svakoj mahali i zaseoku u op?ini Sapna i ire, a potovanje drugih je zasluio potenim radom i uvijek korisnim savjetima. Osim toga, kada je vrijeme za namaz, svi znaju da ?e na svome biciklu putem prema damiji da pro?e jo uvijek vitalni djed Abdulah, i svi mu nazivaju selam a on se uz selam svakome od njih jo i blago osmjehne.

Od 1972. istim poslom se bavi i 55-godinji Muharem Be?irovi? iz Gornje Sapne, koji je, tako?er, jo uvijek aktivan.


 
 
 
 

CB Login