Ispis
Nedavno su u povodu obiljeavanja 15. aprila Dana Arije R BiH u Kalesiji  odrana i sportska takmi?enja za demobilisane borce. Takmi?ili su se udisciplinama ah, mali nogomet i natezanje konopa.

U ahu je u?estvovalo 11 ekipa, a prvo mjesto je pripalo ahistima iz Tuzle, koji su osvojili 19 bodova. Drugi su bili Banovi?i, a tre?a Kalesija.

Najatraktivnije takmi?enje je bilo u natezanju konopa. Najja?i su bili takmi?ari iz Sapne, koji su u finalu nadvladali ekipu iz Banovi?a. Tre?i su bili Kalesijci. Posebno je bio zanimljiv duel izme?u Sapne i doma?ina Kalesije. Bilo je vrlo napeto i neizvjesno, ali su Sapnjaci u oba pokuaja nategli Kalesijce. Za ekipu Sapne konop su natezali: Nijaz ?erki?, Adil Brzovi?, Alija Ibrahimovi?, Hasan Ibrahimovi?, Ismet Memi? i Hasan Deli?.

U najmasovnijem takmi?enju, u malom nogometu, pobjedni?ki pehar je pripao ekipi ODB 23. maj Kalesija. U finalu Kalesijci su ubjedljivo savladali Lukavac sa 4:0. Tre?e mjesto pripalo je ekipi Banovi?a. Za Kalesiju su nastupali: Fahrudin Sinanovi?, Mehmed Hodi?, Hajrudin Husejnovi?, Samir Musi?, Hamdija Bajri?, Mirsad Pezi?, Galib Hamzi?, Sabahudin Jaj?evi?, Sakib Mujanovi?, hfz. Husejn Smaji?. Treba kazati da je najbolji pojedinac u redovima ODB 23. maj Kalesija bio golman Fahrudin Sinanovi?.

Pehare i diplome najuspjenijim ekipama  uru?io je Niaz Hodi?, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK-a.


FOTOGRAFIJE

Izvor: www.kalesijske-novine.com

 
 
 
 

CB Login