Ispis
Pogreni izbori ?esto su rezultat neracionalnih strahova, kompleksa, anksioznosti, nerazrjeenih trauma. No, nita nije izgubljeno.

Na prvi pogled uspjene, komunikativne i vrlo lijepe ene gube glavu za luzerima, alkoholi?arima, oenjenim mukarcima i klasi?nim preljubnicima koji jure za svakom suknjom. Jedan lo izbor moe se smatrati slu?ajno?u, no ako je to pravilo, a ne iznimka, vrijeme je da se zabrinete.

Postoji, dakle, razlog zato se ponaate po istom obrascu. Pogreni izbori ?esto su rezultat neracionalnih strahova, kompleksa, anksioznosti, nerazrjeenih trauma. Ti osje?aji vladaju vaim ponaanjem i mogu vam potpuno upropastiti ivot. Sre?om, radom na sebi problem se moe reiti, pie ena.blic.

Bojite se odbacivanja

Ako ste u mladosti iznenada izgubili nekoga koga ste jako voljedi, sasvim je mogu?e da ?ete, kasnije, razviti strah od gubitka i odbacivanja. Vaa elja za zasnivanjem obitelji inhibirana je nesvjesnim strahom i bojazni da ?ete biti ostavljeni. Zato ?ete po pravilu birati mukarce koji i sami bjee od vezivanja, stvaraju?i s njima odnos bez ozbiljne bliskosti i povjerenja.

Verujete u stereotipe

Predrasude poput one da se morate udati do odre?enih godina optere?uju i tjeraju mlade ene da krenu u lov na mueve. Trude?i se da ga poto-poto na?ete, ne razmiljate puno i prihva?ate prvog na kojeg naletite, a ne onog kakvog biste zaista eljeli pored sebe. Razo?aranje je neminovno.

Nesigurni ste u sebe

Ako se ne volite i ne cijenite, zapravo ste uvjereni da niste dostojni ljubavi. Stoga ste sretni kad netko obrati panju na vas i u stanju ste potpuno odustati od svojih potreba samo da biste ugodili partneru. Tako mu dajete do znanja da pristajete na sve samo da vas ne ostavi. Pravilo je da se prema ljudima koji ne cijene sebe i drugi tako ophode.

to u?initi?

Kako biste promijenili ivotnu strategiju, morate da raditi na sebi. Cijenite svoje vrline i ulaite u sebe u svakom pogledu. Trudite se da probleme ne gurate pod tepih, ve? ih rjeavajte konstruktivno, jedan po jedan. U tome ?e vam pomo?i psiholoka literatura, psihoterapija, ali i samoanaliza.

javno.com
 
 
 
 

CB Login