Ispis

Iako ekonomska kriza i kod nas uzima sve vie maha, praznik rada na naoj op?ini je proslavljen sli?no kao i ranijih godina. Tradicinalni Prvomajski vaar u Sapni ponovno je bio veoma posje?en i da nije bilo kie i grada, sigurno bi se derne?ilo do kasno u no?.


Praznik rada je prilika za okupljanje starih jarana, poznanika, rodbine, rasute po ?itavom svijetu. Tu priliku, ve? tre?u godinu zaredom, grupa dobrih prijatelja ali i prijatelja prirode, iskori?ava na najbolji na?in, uz raanj, pivu i druga i?a i pi?a. 

Drugog maja (Prvi je rezervisan za vaer i porodi?na druenja), i ove, kao i ranijih godina, kod lova?ke ku?ice u Hamzinova?i - Vitinica, okupi se ne tako malo drutvo, da na svoj na?in obiljei ovaj praznik. Ove godine, skupu se odazvalo 20-tak najboljih prijatelja, koji su se u prekrasnom prirodnom ambijentu, dovoljno daleko od naselja, uz pjesmu, raanj i pivu, veselili od ranih jutarnjih sati pa sve do kasno uz no?.

Evo nekoliko zanimljivih fotografija sa ovog ve? tradicionalnog druenja.


Tekst i foto: Zixx

 
 
 
 

CB Login