Kad bikovi kolo vode

Ispis

Da za svakoga bude poneto zanimljivo za pogledati pobrinuli su se organizatori sino?nje koride odrane u Krukovcu.

Bili smo za vas na licu mjesta i objektivom zabiljeili nekoliko fotografija.