Srijeda - dan za kolo!

Ispis
Kada imate na jednom mjestu dvadesetak fotografija koje do?aravaju odre?eni doga?aj onda je sasvim izlino opisivati ga rije?ima. Srijeda je, kako znamo, predvi?ena za narodno kolo, okupljanje na otvorenom. Kako je bilo danas, pogledajte na fotografijama u nastavku.FOTOGRAFIJE