Srijeda - dan za kolo!

Ispis
Od srijede 4. juna u Sapni se odrava Kulturno ljeto 2010. U okviru ove dvomjese?ne manifestacije centralni doga?aj je druenje na otvorenom na platou ispred Osnovne kole Sapna.


Okupi se tu i staro i mlado, svi sa istim ciljem i namjerom: zaigrati narodno kolo! Evo kako je to izgledalo prve dvije srijede!


FOTOGRAFIJE