Srijedom kolo I

Ispis
I ove, kao i prolih godina, na igralitu ispred O Sapna, odravaju se igranke u kojima je klju?na stvar - narodno kolo. Igraju tako jedni do drugih djeca i starci, mukarci i ene, cure i momci...


A mnogi iskoriste srijedu da proetaju, popiju kafu... U narednim sedmicama ?emo objaljivati fotografije sa ovih doga?aja. Organizator je BZK Preporod OD Sapna a u pomo? su prisko?ili i sponzori.


FOTOGRAFIJE