Humor na kalesijski na?in

Ispis

"Prekriio sam ja tebe davno" Predizborna kampanja je u punom jeku. Oni koji su na listama za Op?insko vije?e Kalesija, a, hvala Bogu, ima ih oko tri stotine, dali su se u potragu za glasovima.

 Sjetili su se rodbine i poznanika koje su davno zaboravili, na ulici se sa svakim rukuju i otvoreno trae da se za njih glasa...

Tako smo na ulici svjedo?ili sljede?em razgovoru izme?u jednog od kandidata i jednog obi?nog gra?anina.


- ?e si, prijatelju, ta ima, kako si? Ho?e li i?' na izbore? Ho?e li prekriit svog jarana? - govorio je u jednom dahu kandidat.

- Ma, jarane moj, jata ?u. Tebe i mnoge tebi sli?ne ja sam davno prekriio, a koga ?u zaokruiti to je ve? drugo pitanje, odgovorio mu je dosjetljivi gra?anin.

 kalesijske-novine.com