Ro?ena prva 'dizajnirana beba'

Ispis

Foto: Reuters

U paniji je ro?ena prva tzv. dizajnirana beba. Ime joj je Javier, a za?et je kako bi spasio ivot svom est godina starijem bratu Andresu koji boluje od beta-talasemije, nasljednog poreme?aja gra?e hemoglobina.

Javier je ro?en sa 3,4 kilograma u nedjelju u Sevilli u klinici Virgen del Solucio, objavile su zdravstvene slube u Andaluziji.

Nakon umjetne oplodnje in-vitro, doktori su, uz pomo? predimplatacijske dijagnostike, odabrali onaj embrio ?ije su se karakteristike tkiva najvie podudarale s tkivom njegovog brata Andresa. Javier geneti?ki nalikuje svom bratu, tako da su ?elije iz njegove pupkovine pogodne za transplantaciju kotane sri. Lije?nici su objavili da se anse za izlje?enje starijeg brata Andresa kre?u izme?u 70 i 90 posto.

Identi?an slu?aj se jo 2003. godine dogodio u Velikoj Britaniji, kada je ro?ena prva dizajnirana beba koja je tako?er trebala spasiti ivot svom bratu. Tada ?etverogodinjem bratu Charlieju hitno su trebale geneti?ki kompatibilne mati?ne ?elije. Iako je prva "dizajnirana beba" ro?ena u Britaniji, oplodnja i odabir embrija ?ije je tkivo najpodudarnije s Charliejevim izvreni su u Chicagu.

sarajevo-x.com