Zmija u koritu

Ispis
U koritu rijeke Sapne pored pote ve? godinama moemo vidjeti zmije koje se pojavljuuju u prolje?e i tu su preko cijelog ljeta. Ovih dana je jednu od njih sun?ano i toplo vrijeme izmamilo na zagrijani kamen.VIDEO