Ovdje ste:: Vijesti Poslije rata Lociran Ratko Mladi?, slijedi vatreni obra?un
 
 

Lociran Ratko Mladi?, slijedi vatreni obra?un

Ispis

Njegov fizi?ki izgled nije bitno promijenjen, a nije promijenio ni svoj identitet, ali se ne namjerava mirno predati.

Ratni zlo?inac Ratko Mladi? je lociran i moglo bi ga se uhvatiti ve? sutra, javlja Kurir. Mogu?e uhi?enje Mladi?a najavio je tuitelj za ratne zlo?ine Vladimir Vuk?evi?.

- Mladi? se ne namjerava predati. Nije promijenio identitet, a njegov fizi?ki izgled tako?er nije bitno promijenjen - rekao je Vuk?evi?.

Odvjetnik Radovana Karadi?a, Svetozar Vuja?i? podsje?a da je prilikom uhi?enja njegova klijenta Vuk?evi? bio jedan od trojice ljudi u Srbiji koji je za to znao.

Pri?u o lociranom Mladi?u smatra istinitom, ali i dodaje kako je Mladi? vojnik koji se sigurno ne?e mirno predati te je gotovo siguran da ?e do?i do oruanog obra?una.

Nizozemska vlada je poru?ila da ne?e glasati za prijelazni trgovinski sporazum sve dok zadnja dva srpska bjegunca ne budu izru?ena.

- Da bismo podrali Srbiju potrebna je puna suradnja u ta dva slu?aja, a posebno u slu?aju Ratka Mladi?a - poru?uju iz nizozemske vlade.

 

javno.hr

 
 
 
 

CB Login