Ovdje ste:: Vijesti Poslije rata
 
 

Ispis

Radovan Karadi? prvi put ?e se sutra u 16 sati pojaviti pred sudskim vije?em Tribunala, potvr?eno je u tom sudu. On ?e u sudnici broj 1 biti izveden pred sudsko vije?e kojim predsjedava sudija Alfons Orie.

Brammertz je potvrdio da ?e tom prilikom Karadi? imati mogu?nost da se, ukoliko to eli, izjasni o optunici. Njegov advokat je najavio za B92 da se on ne?e odmah izjasniti o optunici.

Hapenje i izru?enje Karadi?a je zaista prekretnica u saradnji Srbije sa Tribunalom, kae Bramerc.

"Hapenje Radovana Karadi?a je veoma vano i za rtve, koje su morale predugo da ?ekaju na to, i za me?unarodnu pravdu, jer jasno pokazuje da nema alternative hapenju ratnih zlo?inaca", rekao je Brammertz na konferenciji za novinare u Hagu.

"On je optuen za najozbiljnije zlo?ine prema me?unarodnom pravu, uklju?uju?i genocid, ratne zlo?ine, zlo?ine protiv ?ovje?nosti i etni?ko ?i?enje", rekao je on.

"Posljednji put optunica je proirena 2000. godine. Potrudit ?emo se da se uklju?e ?injenice koje su prikupljene proteklih godina. Trudit ?emo se da se su?enje odvija na najefikasniji na?in", rekao je on, penijeli su beogradski mediji.

"Genocid je predvi?en u optunici, a sudije treba da odlu?e da li su dokazi tuilatva dovoljni. Mi smo posljednjih godina prikupili veoma veliki broj dokaza koje ?emo predstaviti na sudu i trait ?emo da za to bude osu?en", rekao je on.

On kae da ?e biti potrebno nekoliko mjeseci prije nego to tuilatvo i odbrana budu spremni da po?nu su?enje i ne smatra da ?e to su?enje biti kratko, s obzirom na njegovu sloenost.

"Srpske vlasti zasluuju pohvale za hapenje Karadi?a, to je glavni uspjeh srpske saradnje sa Tribunalom. Posebno ?u Vije?u sigurnosti UN-a spomenuti akciju Akcionog tima Vlade i tuilatva u Beogradu", rekao je on.

Brammertz je rekao, na pitanje novinara o ?vrstom stavu Holandije u vezi sa pribliavanjem Srbije i EU, da holandske vlasti podravaju rad Tribunala, ali da tuilatvo ne treba da govori o politi?kim pitanjima kao to je to kakvu ?e poziciju zauzeti EU povodom saradnje Srbije s Haagom.

On kae da ?e sljede?i izvjetaj Vije?u sigurnosti podnijeti u decembru, dok ?e Beograd posjetiti po?etkom septembra, kada ?e se prvi put sresti s novom vladom i tuilatvom.

"Narednih nedjelja bit ?e susret s beogradskim vlastima i razgovarat ?e se o saradnji da se uhapse jo dvojica bjegunaca, Mladi? i Hadi?, bez ?ega ne moemo da zavrimo na mandat", zaklju?io je Brammertz.

On je rekao da ?e, ukoliko Mladi? bude uhapen, moda razmotriti spajanje optunice sa optunicom protiv Radovana Karadi?a.
sarajevo-x.com

 

 
 
 
 

CB Login