Ispis

Radovan Karadi? je ivio u Beogradu sa lanim identitetom i bavio se alternativnom medicinom, rekao je Rasim Ljaji? na press konferenciji u Beogradu, a Reuters je upravo objavio nove fotografije ratnog zlo?inca.

Kako izvjetava B92, na zajedni?koj konferenciji predsjednika srbijanskog Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hakim tribunalom Rasima Ljaji?a i tuioca za ratne zlo?ine Vladimira Vuk?evi?a u Beogradu, re?eno je da je Karadi? pod imenom Dragan Dabi? radio u jednoj beogradskoj privatnoj ordinaciji. Oni su rekli da je Karadi? uhapen sino? u Beogradu prilikom premetanja sa jedne na drugu lokaciju.


?lanovi Akcionog tima Vladimir Vuk?evi? i Rasim Ljaji? rekli su da je akcija po?ela ju?er popodne, a da su pripreme trajale due. Oni su potvrdili da se Karadi? uglavnom branio utnjom, kao i da mu je uru?ena optunica Tribunala.Ljaji? je rekao da je pra?ena grupa osoba, za koje se pretpostavljalo da su bili u mrei Karadi?a i da je on tako lociran.

On je koristio lana dokumenta na ime Dragana Dabi?a, a sam Karadi? nije dravljanin Srbije. Vuk?evi? je rekao da je Karadi? bio vrlo uvjerljiv u skrivanju identiteta, bavio se alternativnom medicinom, tako je zara?ivao, i radio je u privatnoj ljekarskoj ordinaciji. Ni zaposleni u ordinaciji ni njegovi stanodavci nisu znali njegov identitet.Posljednje mjesto prebivalita bila je optina Novi Beograd. On se slobodno kretao gradom, pojavljivao se na javnim mjestima.

Oni su pokazali fotografiju na kojoj je Karadi? sa sijedom dugom kosom, dugom sijedom bradom i brkovima, kao i nao?alama.

Karadi? je uhapen u okolini Beograda prilikom izmijetanja s jedne na drugu lokaciju. Akcioni tim je ?ekao da se Karadi? premjesti da ne bi bilo rtava, to je, prema njihovim re?ima, bilo uspjeno.Oni su naveli da ne mogu dati vie informacija jer se jo radi rekonstrukcija kretanja Karadi?a jer se moda mogu koristiti u potrazi i za jo dva bjegunca.

"Ovo pokazuje da mi ne biramo ni mjesto ni vrijeme za hapenje optuenika. Postojao je me?unarodni pritisak da se uhapsi Mladi?, malo ko je o?ekivao hapenje Karadi?a, ali operativna saznanja dovela su do lociranja i hapenja Karadi?a", rekao je Ljaji?.

 

sarajevo-x.com