Ovdje ste:: Vijesti Poslije rata
 
 

Ispis

Bivi lider bosanskih Srba i najtraeniji haaki optuenik uhapen je u ponedjeljak uve?er, javio je Savjet za nacionalnu sigurnost Republike Srbije. Karadi?a je nakon 13 godina bjeanja i skrivanja uhapsila srbijanska policija.

Savjet za nacionalnu bezbjednost Republike Srbije saoptio je da je akcijom srpskih slubi bezbjednosti lociran i lien slobode haki optuenik Radovan Karadi?.

Integralni tekst saoptenja iz Pres slube predjesednika Srbije glasi:

"Savjet za nacionalnu bezbednost Republike Srbije saoptio je da je ve?eras akcijom srpskih slubi bezbjednosti lociran i lien slobode haki optuenik Radovan Karadi?. Karadi? je priveden istranom sudiji Vije?a za ratne zlo?ine Okrunog suda u Beogradu, u skladu sa Zakonom o saradnji sa Me?unarodnim krivi?nim tribunalom za bivu Jugoslaviju".

ICTY: Brammertz pozdravio hapenje Karadi?a

Glavni tuilac Hakog tribunala Serge Brammertz pozdravio je hapenje u Beogradu Radovana Karadi?a, ratnog predsjednika Republike Srpske, saop?eno je u utorak iz Tribunala.

On je bio u bijegu od pravde gotovo 13 godina - prva optunca protiv njega potvr?ena je 24. jula 1995.

U vezi s hapenjem, tuilac Brammertz je saop?io: "Informiran sam od svojih kolega u Beogradu o uspjenoj operaciji koja je rezultirala hapenjem Radovana Karadi?a. Uime Ureda tuioca, elio bih ?estitati srbijanskim vlastima, naro?ito Nacionalnom savjetu za sigurnost, Srbijanskom akcionom timu zaduenom za traganje za bjeguncima i Uredu tuioca za ratne zlo?ine, na postizanju ovog velikog koraka u saradnji sa Tribunalom."

Brammertz je istaknuo da je ovo veoma vaan dan za rtve koje su ?ekale na hapenje Karadi?a vie od jedne decenije.

Dodao je da je ovo, tako?er, veliki dan za me?unarodnu pravdu, jer jasno demonstrira da niko nije izvan dosega zakona, i da ?e prije ili kasnije svi bjegunci biti privedeni pravdi.

Datum transfera Radovana Karadi?a u pritvor Tribunala bit ?e odre?en blagovremeno.

Sarajevo-x.com
 
 
 
 

CB Login