Ovdje ste:: Vijesti Poslije rata
 
 

Ispis
U okviru manifestacije Osamnaestogodinjica zlo?ina na podru?ju Zvornika  u ponedjeljak 31. maja 2010. godine prou?en je tevhid i mevlud u damiji ?uli?i. U Omladinskom domu u ?uli?ima je odran okrugli sto na temu zlo?ina.


Tevhid su prou?ili imami Medlisa Islamske zajednice Zvornik, predvo?eni glavnim imamom Nurijom ef. ?ikari?em. Mevlud su izveli ?lanovi hora Medlisa. Prisutnima je rije?i utjehe i savjeta za ovu prigodu uputio hfz. Sabahudin ef. Skeji?,

Nakon klanjanja podne-nama prisutni su posjetili ehidsko mezarje u ?uli?ima i pru?ili fatihu rtvama zlo?ina.

Okrugli sto na temu Osamnaestogodinjica godinjica zlo?ina nad civilima optine Zvornik odran je u Omladinskom domu u ?uli?ima. Prvi govornik je bio Ahmet Grahi?, predsjednik Udruenja porodica zarobljenih i nestalih op?ine Zvornik. U svom obra?anju je naveo cifru od 1535 nestalih sa podru?ja optine Zvornik, te ukazao na vanost izgradnje memorijalnog centra u Gornjoj Kalesiji.


Almedin Bonjak
jedan od svjedoka odvajanja mukaraca od ena i djece u Bijelom Potoku kazao je da je to dan koji nikada ne moe da zaboravi jer je tada kao sedmogodinjak odvojen od oca, ro?aka i komija.

Murat Hurti?
u svom izlaganju je govorio o otkopavanju preko 100 masovnih grobnica i tekim situacijama pronalaska djece, pa ?ak i dokazima o ubijanju jednim metkom majke i nero?enog djeteta.

Alma Daferovi? u svojstvu tuioca je uputila poruku da se ne smije utjeti o zlo?inu, grobnocama, doga?ajima i po?iniocima.

Nataa Kandi?
izrazila elju da se razvije kolektivno pam?enje o doga?ajima iz perioda 1992. do 1995. kako bi se sprije?ili budu?i zlo?ini. Ukazala je na vanost borbe za dostojanstvo rtava ovih zlo?ina.


FOTOGRAFIJE
Tekst i foto: Mustafa Muharemovi?
 
 
 
 

CB Login