Ovdje ste:: Vijesti Poslije rata
 
 

Ispis
Na ehidskom mezarju Rakita u Vlasenici, danas je, uz prisustvo vie od 3.000 gra?ana obavljen ukop i klanjana denaza za 34 rtve etni?kog ?i?enja ovog grada 1992. godine. Denazu namaz je predvodio muftija sarajevski Husejn efendija Smaji?.

Teak je ovo dan, a naalost nije ni prvi, a ni posljednji za Vlaseni?ane, Trebinjce, Prijedor?ane, Zvorni?ane, Bijeljince..., jer svi gradovi, svi Bonjaci u BiH su ovim ratom zaista postali ili muhadiri, ili izbjeglice...ili su izgubili nekog od ?lanova porodice. Bonjaci danas, 15 godina od rata, nisu prestali da budu omalovaavani, jer nisu pokopali svoje najmilije. Ovo danas govori o tome. Sve ove rtve i sva prolivena krv i svaki iskopani kabur je garancija ?uvanja BiH. I ova zemlja pripada onima koji su za nju prolili krv i dali ivote kazao je u svom obra?anju Smaji?.

U vlaseni?ku zemlju danas je sputen i tabut dje?aka Edina Hamidovi?a, koji je 1992. godine, kada je ubijen u zloglasnom logoru Suica, imao tek 14 godina. Tabut sa njegovim kostima u krvavu vlaseni?ku zemlju, spustio je njegov brat Salko. Ukopan je i ukrija Efendi?, jedan od sedmorice bra?e, koji su ubijeni, tako?er, 1992. godine, kada su komije postali zlo?inci, i etni?ki o?istili ovu podrinjsku ?ariju.

Ali, komije zlo?inci i danas slobodno etaju ovom ?arijom, rugaju?i se tako rtvama, ali i preivjelim povratnicima. Za ratne zlo?ine nad nedunim bonja?kim civilima Vlasenice, osu?ene su samo tri osobe.

Od 1992. godine pa do 1995. godine, ubijeno je preko 2.600 nedunih Vlaseni?ana i samo su tri osobe zbog toga osu?ene. Dragan Nikoli? Jenki je osu?en u Haagu na 20 godina zavtora, dok su pred Sudom BiH, nepravomo?no osu?ene dvije osobe na ukupno 40 godina. Naravno, mi nismo zadovoljni ovakvim na?inom procesuiranja. Mnoge osobe koje su umijeane u ratne zlo?ine i danas slobodno etaju. Sudovi i tuilatva u RS-u do sada nita nisu uraditi, dok Sud i Tuilatvo BiH rade sa malim kapacitetima na procesuiranju zlo?inaca kazao je danas Devad Bektaevi?, predjednik Udruenja Porodica rtava rata Vlasenica 1992-95.

Sve rtve koje su danas ukopane, prona?ene su u masovnim grobnicama Ogradice i Pelemi, te u nekoliko pojedina?nih grobnica. Sa dananjih 34, na ehidskom mezarju Rakita je ukopano 266 ubijenih Vlaseni?anki i Vlaseni?ana.

FOTOGRAFIJE


ODBOR ZA MEDIJSKO PREDSTAVLJANJE
 
 
 
 

CB Login