Ovdje ste:: Vijesti Poslije rata
 
 

Ispis

Oko 3.000 ljudi iz cijele BiH prisustvovalo danas u Zaklopa?i kod Mili?a ukopu 55 civilnih bonja?kih rtava ubijenih u maju 1992. godine...

Muharem ef. Omerdi? predvodio je zajedni?ku denazu kojoj su prisustvovali predsjedavaju?i Predsjednitva BiH Haris Silajdi? i premijer Vlade Federacije BiH Nedad Brankovi?.

?lan Organizacionog odbora Devad Mahmutovi? je u obra?anju istakao da su u Zaklopa?i ubijene kompletne porodice. Najmla?a rtva Naida Hodi? imala je petgodine, a najstarija Fatima Berbi? 62 godine.

Tijela rtava su prona?ena u dobro skrivenoj sekundarnoj grobnici koja je locirana uz velike napore.

Za zlo?ine u Zaklopa?i jo niko nije odgovarao.

 

 
 
 
 

CB Login