Ovdje ste:: Vijesti Poslije rata Zvorni?kim zlo?inima 31 godina zatvora
 
 

Zvorni?kim zlo?inima 31 godina zatvora

Ispis

Vije?e za ratne zlo?ine pri Okrunom sudu u Beogradu, kojim je predsjedavala sutkinja Tatjana Vukovi?, ju?er je izreklo 31-godinju kaznu zatvora trojici dravljana Srbije za ratni zlo?in nad bonja?kim civilima u Zvorniku u junu i julu 1992. godine.

Dragan Slavkovi? kanjen je sa 15 godina, Ivan Kora? 13 i Sinia Filipovi? s tri godine zatvora, dok je Dragutin Dragi?evi? oslobo?en optubi. Slavkovi?, Kora? i Filipovi?, kao pripadnici paravojnih jedinica ute ose i Pivarski, u Domu kulture u ?elopeku mu?ili su i zlostavljali zarobljene Bonjake iz Zvornika i Divi?a, od kojih je, prema optunici, najmanje 19 ubijeno. Osu?eni su i zbog zlostavljanja bonja?kih civila u logorima Ekonomija i Ciglana. Izricanju presude prisustvovali su i predstavnici Udruenja nestalih Zvorni?ana, kao i tridesetak ?lanova porodica ubijenih.

 
 
 
 

CB Login