Ovdje ste:: Vijesti Kultura
 
 

Kultura

Kad bude, bi?e!

IspisU punoj sali 'Vitezova' ju?er je odigrana najavljena predstava Kad bude bi?e Art teatra iz Tuzle.

 

"Kad bude, bi?e" sutra u Vitezovima

IspisSutra ?e se u Vitezovima odigrati predstava Art teatra iz Tuze pod nazivom "Kad bude, bi?e" a obezbije?en je besplatan ulaz. Predstava po?inje u 19 sati i pozivaju se svi da pogledaju ovo vrijedno ostvarenje.

Ispis
SANELA REDEPAGI?

U Italiji je sino? nakon kratke i teke bolesti preminula 37-godinja bh. operna diva Sanela Redepagi?.

Mladi pjevali sevdalinke

Ispis

U Kalesiji je, u sklopu kulturno-zabavno-sportske manifestacije Kalesijsko ljeto 2008, odran i festival sevdaha Mladi pjevaju sevdalinke. iri u sastavu: Esad Kova?evi?, Esad Hodi? i Selim Karabegovi? je odlu?io da prvu nagradu dodijeli Almiru Sofi?u iz ivinica. Drugo mjesto je osvojila Mukadesa Muji? iz Sapne, a tre?e Tarik Hodi? iz Kalesije. Po ocjeni publike najbolji izvo?a? sevdalinki je bio Admir Nuki? iz Kalesije.

U?esnici festivala su bili: ejla Omerovi?, Tarik Hodi?, Nurdina Omerovi?, Jasmina Pjani?, Meho Malovi?, Amina Gui?, Admir Nuki?, Emir Hasanovi?, Mukadesa Muji?, Tima Omerovi? i Almir Sofi?. Izvo?a?e je pratio orkestar na ?elu sa prof. Mustafom Radievi?em.

Nagrade su uru?ili Abdulah Guti?, pomo?nik o?inskog na?elnika, i Fadil Hujdurovi?, direktor JU BKC Alija Izetbegovi? u ?ijoj organizaciji se i odrava Kalesijsko ljeto 2008.

Direktor Hujdurovi? je naglasio i da ?e festival biti tradicionalan. Voditelj programa bio je Amir Muhamedbegovi?.

Poznati izvo?a? sevdalinki Esad Kova?evi?, koji je bio predsjednik irija, zadovoljan je kvalitetom izvo?enja sevdalinki te vjeruje da ?e neko od ovih izvo?a?a napraviti uspjenu muzi?ku karijeru. Zapaen nastup, po ocjeni publike, imala je i Amina Gui? iz Sapne.

Kalesijske novine

Objavljena imena pobjednika Kaimijinog natje?aja

Ispis

U sklopu vjersko-kulturne manifestacije Dani Hasana Kaimije bio je raspisan i natje?aj za najbolje literarne radove u?enika osnovnih i srednjih kola.

>