IspisU Sapni se danas dogodila saobra?ajna nesre?a bez ozbiljnih posljedica u kojoj su u?estvovali golf II i skuter.

 

Policajci PS Sapna su napravili zapisnik a nesre?a se desila kod ulaza u kolsko dvorite. Ne znamo ko je prouzrokovao nezgodu ali ono to je indikativno i opominje jeste velika frekvencija maloljetnih lica, u?enika Osnovne i Srednje kole Sapna, upravo na tom mjestu.

Pa, iako su policijske patrole redovne, a policajci skoro konstantno na dionici puta od skretanja za Kobili?e do trnog centra, potrebno jeprobuditi i svijest voza?a da se fatalne greke doga?aju jednom a posljedice su doivotne.