Ovdje ste:: Vijesti Kultura
 
 

Ispis
SANELA REDEPAGI?

U Italiji je sino? nakon kratke i teke bolesti preminula 37-godinja bh. operna diva Sanela Redepagi?.


Ova je velika operna umjetnica bila na lije?enju u bolnici u Milanu, u kojoj je nakon ?etiri mjeseca lije?enja izgubila bitku za ivot.

Prole godine joj je dijagnosticiran rak dojke.

Ro?ena je u Zenici 1971. godine. Srednju muzi?ku kolu zavrila je u Beogradu, a solo pjevanje diplomirala 2002. godine na Muzi?koj akademiji u Sarajevu u klasi profesorice Pae Gacki?.

Sanela Redepagi? je od 1992. do 1997. godine bila ?lanica ansambla Opere u Ljubljani.

U Sarajevskoj operi ostvarila je uloge u predstavama i nastupe na koncertima "Cavalleria rusticana" Mascagni, (Mamma Lucia), "Prolje?e u Operi", "Kneginja ?ardaa" Kalman (Kontesa Stasi), "Figarov pir" Mozart (Cherubino), "Nabucco"Verdi (Fenena) te"Srebreni?anke".

U decembru 2002. pjevala je na koncertu u New Yorku kao predstavnica mladih umjetnika BiH pri UN-u, a 2003. na koncertu Srebrenica-New York u oratoriju Srebreni?ki inferno, kompozitora ?ele Jusi?a.

Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, a odrala je veliki broj koncerata u BiH i svijetu, te nastupala sa Sarajevskom filharmonijom.

 

 

fena.ba