Ovdje ste:: Vijesti Iz Svijeta Revolucija u medicini?
 
 

Revolucija u medicini?

Ispis

Njema?ki ljekari tvrde da su transplantacijom kotane sri izlije?ili jednog pacijenta od opakog virus HIV-a. Pacijent, Amerikanac koji posljednjih godina ivi u Njema?koj, osje?a se odli?no, a znakovi bolesti su nestali.

Operacija transplantacije kotane sri koja je prije dvije godine izvrena na pacijentu zaraenom virusom HIV-a dala je neo?ekivane rezultate.

Naime, 42-godinji Amerikanac ?ije ime nije poznato javnosti, koji je bolovao i od leukemije, ?ini se potpuno izlije?enim nakon to su simptomi obje bolesti nestali.

Lije?nici i nau?nici ovo objanjavaju uro?enom otporno?u donora kotane sri na virus HIV, to je veoma rijetka pojava.

"Samo jedan od 1000 ljudi na svijetu naslijedio je genetsku mutaciju otpornosti na HIV, i bilo bi veoma skupo i komplikovano provjeravati koji su to ljudi", otkriva profesor Rodolf Tauber.

"Velikom broju ljudi ova ?injenica je bila nepoznata, no ipak nudi spas rijetkima."

Ve?ina ljudi zaraenih opakim virusom poti?u iz siromanih zemalja gdje su ovako komplikovane operacije nezamislive, dodaju ljekari.

Na svijetu svake godine dva miliona ljudi umre od AIDS-a , a virusom HIV-a se svake godine zarazi 33 miliona ljudi.

sarajevo-x.com

 
 
 
 

CB Login