I Srbi i Hrvati u strahu od novog ?ernobila

Ispis

NA ISTOKU Hrvatske u posljednje se vrijeme podignulo mnogo praine zbog mogu?e izgradnje nuklearne elektrane, ?iji se negativnost ve? odrazila na poljodjelstvo i ulaganja, a Srbi su glavni saveznici protiv izgradnje.

Nuklearka pored Osijeka - nije ala

Sve ?e?i govori o izgradnju nuklearne elektrane na Dunavu, 20-ak kilometara od Osijeka, podijelili su su javnost na izri?ite pristae i ljute protivnike kojih je najvie, naravno, iz Slavonije, pie Jutarnji list.

Da hrvatska Vlada o nuklearnoj elektrani razmilja ozbiljno potvrdile su izjave ministra Polan?eca u velja?i ove godine: "moda je dolo vrijeme da eventualna gradnja nuklearne elektrane u Hrvatskoj ne bude bauk te premijera Sanadera: "Hrvatska mora 'ukloniti tabu' o nuklearnim elektranama".

Morali? "Ne elim investirati u vinograde nad koje ?e se nadviti nuklearni reaktori"

Isto?na Hrvatska ivi od poljodjelstva, a strah od mogu?e reprize ?ernobila i ivota uz nuklearku rezultirao je odustajanjem Envera Morali?a, vlasnika Kutjeva?kih vinograda, od kupnje Erdutskih vinograda. Iako je kupnja bila ve? i papirnato potvr?ena predugovorom, Morali? je objasnio: "Ne elim investirati u vinograde nad koje ?e se nadviti nuklearni reaktori". To je samo po?etak, a sredinom lipnja po?elo je potpisivanje peticije protiv gradnje nuklearke u Hrvatskoj te je prikupljeno 8.000 potpisa koji ?e biti dostavljeni premijeru Sanaderu.

Lokacija pored Osijeka najbolja u Europi?

Preostaje samilost vladaju?ih i strpljenje kada ?e ovog mjeseca biti predo?en zavrni prijedlog nacionalne energetske strategije u kojem bi se, prema informacijama "zelenih", mogao na?i i prijedlog gradnje nuklearke na Dunavu. Najbolje uvjete za izgradnju nuklearke nudi otok Tanja na Dunavu, izme?u Dalja i Erduta u ?ije je ispitivanje od 1979. do 1990. godine utroeno 30 milijuna dolara. Tim su novcem prikupljeni geofizi?ki, geomehani?ki, hidroloki, hidrogeoloki i seizmi?ki podaci koji su od onog vremena skupljali prainu zbog moratorija na gradnju atomskih centrala, pie Jutarnji list. "Sigurnost" od gradnji nuklearki u Hrvatskoj do 2015. godine prua Program prostornog ure?enja donesen 1999. godine.

Ako nuklearka krene s gradnjom, naravno, upotrijebit ?e se rezultati istraivanja vrijedni 30 milijuna dolara koji su aktualni jo i danas, a snaga nuklearke koja bi bila smjetena na Dunavu bila bi oko 4.000 megavata. Za usporedbu, 4.000 megavata je sadanja ukupna proizvodnja elektri?ne energije u Hrvatskoj. Provedenim istraivanjem teritorija zaklju?eno je kako je navedena lokacija najbolja u Europi. Tim rezultatima u drugi plan su bile potisnute lokacije kod Privlake, u blizini Zagreba te ona na Viru.

Saveznici protiv nuklearke susjedi Srbi

Stanovnici op?ine Erdut smatraju svoje susjede Srbe najve?im saveznicima u borbi protiv nuklearke. Gradnja nuklearke na Dunavu, koji je ujedno granica izme?u Hrvatske i Srbije, zasigurno bi izazvala reakciju susjeda. Problem tijekom ispitivanja sedamdesetih i osamdesetih nije se postojao s obzirom da su to bile samo granice republika u Jugoslaviji, ali sada su stvari uvelike promijenjene.

Iako bi problem gradnje na granici sa Srbima u drugim okolnostima bio lako rjeiv zbog olakanog kreditiranja, danas to nije slu?aj zbog tereta iz novije prolosti. Pozitivne dojmove izrazila je za novosadski Dnevnik dravna tajnica u Ministarstvu nauke Srbije, Uranija Kozmidis-Luburi?: "Srbija bi se mogla uklju?iti u zajedni?ke projekte koji se najavljuju u okolnim zemljama spomenuvi pritom i nuklearku u Hrvatskoj.

Otpor je uzaludan

Ve? due vrijeme gradnju nuklearke planira i Srbija, i to 200 kilometara zra?ne linije od hrvatske lokacije za ?iju su gradnju stvari vie-manje rijeene i dogovorene, piu tamonji mediji. Srpska je pak logika druga?ija - nije osobita razlika ako istog trena stradate od hrvatske nuklearke ili od one u Ma?arskoj ili Srbiji dvije sekunde kasnije. Iako sve to mami "kiseli" smijeak na lice, stvari su mnogo ozbiljnije.

Susjedne nuklearke su "sigurne"

Nama najblia nuklearka, ona u Paksu, udaljena je svega stotinjak kilometara od Osijeka i radi vrlo dobro. To potvr?uje i podatak kako su njeni pogoni putani u pogon od 1982. do 1987. godine bili predvi?ena za rad na 30 godina.

Obzirom na dobro stanje nuklearnih postrojenja, rad te atomske centrale produen je za jo 20 godina, tako ?e prvi od ?etiri bloka nastaviti s radom do 2032, iako je trebao biti ugaen 2012. godine. Posljednji blok Ma?arske nuklearke trebao bi biti ugaen 2037. godine, a do tada za Hrvatsku i Srbiju postoji nezaobilazna prijetnja.

 

index.hr