Ispis

Ameri?ka vojska je unitila arheoloki lokalitet na kojem se nekad nalazilo jedno od svjetskih ?uda starog vijeka, saoptili su u svom izvjetaju Ujedinjeni narodi.

 

 

 

Lokaciju koju su nekad krasili poznati vise?i vrtovi Babilona, Amerikanci su odlu?ili pretvoriti u svoju bazu, Camp Alpha, nedugo nakon to su Sjedinjene Ameri?ke Drave okupirale Irak 2003. godine.

Trupe su, naravno, napravile veliku tetu kopanjem, ravnanjem i sje?om, kako bi lokacija ispunjavala vojne standarde, javlja UN-ov kulturni odjel, UNESCO.

"Izme?u ostalog, ote?ena su vrata boginje Itar na sjevernom ulazu u grad, a koja su ukraena ivotinjama. Vojnici su obili devet skulptura ivotinja", stoji u izvjetaju.

Glasnogovornica ameri?ke vojske Tamara Parker kae da oni jo nisu imali priliku vidjeti izvjetaj i dodala da je jedan od razloga to su trupe odlu?ili smjestiti ba na ovu lokaciju taj to su eljeli sa?uvati Babilon od unitenja.

"Ameri?ke trupe potuju historijske lokacije u Iraku", dodala je Parker.

Babilon je anti?ki grad u Mezopotamiji, koji se nalazi blizu dananjeg Al Hillaha u Iraku.

 

 

sarajevo-x.com