Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Iz Sapne

Ispis

Pred kraj kolske 2007/2008 godine, u mjesecu maju, izaao je prvi broj kolskog lista. Podru?ne kole u Vitnici, pod nazivom "kolski Biser". List je rezultat zajedni?kog rada nastavnika i u?enika ove kole "biser" kojim se svi ponose.

Drugi na Muftijstvu tuzlanskom

Ispis

Nakon to je na takmi?enju na nivou Medlisa IZ Zvornik osvojio prvo mjesto u kategoriji u?a?a Kurana a.. do dvanaest godina, u?enik naeg mekteba Sead (Safeta i Derve) Mahmutovi? i na nivou Muftiluka tuzlanskog zabiljeio je vrlo visok plasman.

Pri kraju radovi na ure?enju nekropole

Ispis

Polako se privode kraju radovi na Projektu ocuvanja kulturno-historijskog blaga na Sjeci u MZ Mededa. "Korak" je danas, i pored kie ...

Ispis

Opcinari su u imali ekskurziju u Travnik. Organizovali se, otili do Travnika, odmarali se usput, napravili hrpu fotografija, a mi ih ovdje prikazujemo.

>

 
 
 
 

CB Login