Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Iz Sapne

I najmla?i njeguju obi?aje

Ispis

KUD MErak Sapna

 

Novoformirano kulturno-umjetni?ko drutvo Merak redovno ima svoje probe u prostoru Osnovne kole Sapna a interesovanje z njegovanjem kulture Bonjaka iskazuju i oni najmla?i.

Ispis

http://opcinasapna.ba/grafika/grb2.jpg

 

Na 33. redovnoj sjednici Op?inskog vije?a Sapna vije?nici su razmatrali i jednoglasno usvojili Odluku o utvr?ivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalnog puta R-456 Sapna-Priboj, dionica Sapna-Godu.

Snimanje TV Ljetopisa u Sapni

Ispis

26. juna u Sapni ?e se snimati Ljetopis kantonalne televizije.

Snimat ?e se program koji ?e biti organizovan posebno za tu namjenu, a u kojem ?e u?estovati KUD Sapna i specijalni gosti koje ?e dovesti televizija. Po naim saznanjima tz bi mogli biti Nihad Alibegovi? ili Nihad Kanti? ike. Ovom prilikom pozivamo sve gra?ane nae op?ine da do?u i pomognu prikazati nau op?inu u to boljem svjetlu.

IspisDobro doli, dobro doli! Nije nas bilo nekoliko dana i evo nas pred vama u novom ruhu. Napravljene su korijenite izmjene a radi boljeg upravljanja neophodna je vaa ponovna registracija. Nije teko, u?inite to :)

>

 
 
 
 

CB Login