Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Iz Sapne

Radovi na Trgu mladosti u Sapni

IspisNa Trgu mladosti u Gornjoj Sapni due vrijeme se radi na ure?enju spomen obiljeja i platoa. Danas je polagan beton kao privremeno rjeenje.

Kemal Malov?i? u Vitezovima

Ispis

Ve?eras je u Vitezovima gostovao Kemal Malov?i? koji je pjesmom zabavljao krcatu salu.

Ispis

Nova stambeno poslovna zgrada u centru je dobila novi izgled. Dobila je fasadu na kojoj dominiraju tople boje.

"Korak" bio i na moru

Ispis

Udruenje mladih op?ine Sapna je organiziralo zajedni?ki odlazak na more za svoje ?lanove.

>

 
 
 
 

CB Login