Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Iz Sapne

Ispis
Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji puta Sapna - Godu. U ovoj fazi rekonstrukcije planirano je proirenje i asfaltiranje 500 metara puta, po?evi od kraja za sada asfaltiranog dijela puta kod Staroku?e prema Sapni.

Ispis
U Bosni i Hercegovini minama su zaga?ena priblino 1.394 kvadratna kilometra povrine na poznatih 10.577 lokacija. Prema podacima BH MAC-a (Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre) i MICC-a (Mines Information Coordination Cell) jo uvijek je 212.000 neaktiviranih mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Alen Ali?, novi magistar

Ispis
Plejadi mladih ljudi koji budu?nost i napredak vide u obrazovanju priklju?io se odbranom magistarske teze i Alen Ali?, najmla?i magistar sa prostora nae op?ine.

Nastavljanje ukori?ivanje Sapne

Ispis
U toku je nastavak realizacije projekta ukori?ivanja rijeke Sapne u njenom toku kroz istoimeno naselje. Do sada je ukupno ukori?eno skoro 500 metara a u ovoj fazi je rije? o sanaciji vodenog toka u duini od 90 metara ?ime se ova, nerijetko problemeti?na rijeka, stavlja pod kontrolu i sprije?ava nastajanje ve?e materijalne tete na stambenim objektima kakva zna nastati nakon obilnijih padavina.

>

 
 
 
 

CB Login