Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Iz Sapne

Puteve ?e zimus ?istiti Eniks Neri

Ispis
U Op?ini Sapna potpisan je ugovor o zimskom odravanju lokalnih i nekategorisanih puteva na podru?ju op?ine Sapna, za sezonu 2012/2013.godina. Ugovor su potpisali Op?inski na?elnik Ismet Omerovi? i Nurdin Husi? direktor firme Eniks Neri iz Sapne, koja je nakon provedenog postupka javne nabavke izabrana za izvrioca usluga zimskog odravanja puteva.

Konkurs za branitelje i ?lanove njihovih porodica

Ispis
Ministarstvo za bora?ka pitanja Tuzlanskog kantona je 03. 12. 2012. godine raspisalo konkurs za dodjelu stipendija  u?enicima i redovnim studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili ?lanovi njihove porodice Tuzlanskog kantona  za 2012/2013 godinu. Konkurs  ostaje otvoren  15 dana od dana objavljivanja.

Vije?nici dali sve?anu izjavu

Ispis
Neto manje od dva mjeseca nakon izbora odrana konstituiraju?a sjednica Op?inskog vije?a Sapna u novom sazivu na kojoj su op?inski na?elnik Ismet Omerovi? i novoizabrani vije?nici u Op?inskom vije?u Sapna dali sve?ane izjave o prihvatanju mandata i preuzimanju dunosti.

Ispis
U povodu Dana dravnosti Bosne i Hercegovine u?enici Mjeovite srednje kole Sapna su organizirali prigodnu priredbu na kojoj su se predstavili polaznici vannastavnih aktivnosti.

>

 
 
 
 

CB Login