Ispis

U Grada?cu je 9. maja odran sedmi Festival rada srednjih tehni?kih i stru?nih kola Bosne i Hercegovine. Doma?ini su bile Mjeovita srednja kola Grada?ac i Gimnazija "Mustafa Novali?". U?esnici takmi?enja su imali priliku pokazati svoja znanja i vjetine, pokazati radove koje su izradili u nastavi i u vannastavnim aktivnostima i uporediti ih sa postignu?ima svojih vrnjaka.

Ove godine je iz nae kole na ovaj doga?aj putovalo 11 u?enika koji su se takmi?ili pojedina?no i grupno. Ukupno se moglo takmi?iti u 24 razli?ita zanimanja a nai u?enici su postigli izvanredne rezultate.

 Ovo su rezultati:

 Svi izloeni radovi su imali i prate?u projektnu dokumentaciju. Treba jo napomenuti da je takmi?enje otvoreno u 11 sati a proglaenje pobjednika je obavljeno u 18. Naredne godine ?e se Festival odrati u ivinicama.