Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Izvodi iz mati?nih knjiga
 
 

Izvodi iz mati?nih knjiga

Ispis
Izvodi iz Mati?ne knjige vjen?anih i Mati?ne knjige umrlih za decembar 2012. Umrla su dva naa sugra?anina i sklopljeno osam novih brakova.

Vjen?ani:
  1. Smajlovi? Damir i Jakubovi? Almira,
  2. Muhamedbegovi? Mersudin i Udvin?i? Nadira,
  3. Hasanovi? Mahmut i Hasanovi? Medina,
  4. Nuhanovi? Senad i Hasanovi? Edina,
  5. Mustafi? Hasan i No?i? Mirela,
  6. Salihovi? Senad i Husi? Begzada,
  7. Deli? Rijad i Halilovi? Denana,
  8. Raidovi? Smajo i Muharemovi? Selima.

   Umrli:
    1. Husejnovi? Mehmed i
    2. Kahrimanovi? Ahmo.

     Izvor: Mati?ni ured Op?ine Sapna.


     *Napomena: Osobe vjen?ane, ro?ene ili umrle na prostoru drugih op?ina ili u inostranstvu su upisane u mati?ne knjige tih op?ina/drava te se ne nalaze na ovom spisku.

      
      
      
      

     CB Login