Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Alen Ali?, novi magistar
 
 

Alen Ali?, novi magistar

Ispis
Plejadi mladih ljudi koji budu?nost i napredak vide u obrazovanju priklju?io se odbranom magistarske teze i Alen Ali?, najmla?i magistar sa prostora nae op?ine.

Ali? se u svome radu bavio pitanjima trita kapitala u Bosni i Hercegovini, njegovom suodnosu sa tritima kapitala na svjetskoj razini uz osvrt na recesijske oblike i potrebu stalnog informisanja javnosti o zna?aju i pojmu hartija od vrijednosti u cilju ja?anja doma?e ekonomije.

Ali? je ro?en 1988. godine i zavrio Mjeovitu srednju kolu u Sapni, smjer ekonomski tehni?ar. Zaposlen je u Domu zdravlja Sapna a studij je zavrio na Univerzitetu za poslovne studije.
 
 
 
 

CB Login