Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Izvodi iz mati?nih knjiga
 
 

Izvodi iz mati?nih knjiga

Ispis
Izvodi iz Mati?ne knjige vjen?anih i Mati?ne knjige umrlih za juli 2012. Umrlo je est naih sugra?ana i sklopljeno devet novih brakova.

Vjen?ani:
 1. Mirzet Dervievi? i Mirela Brki?,
 2. Huso Muharemovi? i Mahira Junuzovi?,
 3. Izudin Salihovi? i Jasna Muharemovi?,
 4. Hasmir Muharemovi? i Aida Junuzovi?,
 5. Muhamed Smajlovi? i Azra Nuhanovi?,
 6. Mirsad Hasanovi? i Meliha Muj?inovi?,
 7. Zehrudin Dedi? i Emina Fejzi?,
 8. Amel Muminovi? i Merisa Islamovi?,
 9. Ramiz Ahmetovi? i Meliha Subai?.

Umrla:
 1. Abdulah Ali?,
 2. Nedib Tabakovi?,
 3. Sadeta Gui?,
 4. Fatima Memi?,
 5. Demila Omerovi?,
 6. Ahmet Juki?.

Izvor: Mati?ni ured Op?ine Sapna.


*Napomena: Osobe vjen?ane, ro?ene ili umrle na prostoru drugih op?ina ili u inostranstvu su upisane u mati?ne knjige tih op?ina/drava te se ne nalaze na ovom spisku.

 
 
 
 

CB Login