Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis
Uz podrku menadmenta MUP-a TK i u saradnji sa Sindikatom policije MUP-a TK ukupno oko 40 slubenika ovog Ministarstva i ?lanova njihovih porodica, u nedjelju se (08.07.2012.) u Nezuku priklju?ilo hiljadama drugih u?esnika "Mara mira - Srebrenica 2012.", koji se odrava u okviru obiljeavanja godinjice genocida nad Bonjacima u Srebrenici.


Naime, dana 08.07.2012.godine oko 06,00 slubenici MUP-a TK, u?esnici Mara mira, okupili su se ispred zgrade sjedita MUP-a TK u Tuzli, gdje im se prigodnim rije?ima obratio v.d. policijski komesar Fadil ljivi?, koji je sa svojim saradnicima, zahvalio slubenicima na tradicionalnom u?e?u u navedenom pohodu i zaelio im uspjean dolazak u Poto?are, te istakao da od njih o?ekuje kao i do sada profesionalno u?e?e u obiljeavanju godinjice genocida u Srebrenici. Tako?e, ministar unutranjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husi?, v.d. policijski komesar Fadil ljivi?, na?elnik Sektora kriminalisti?ke policije MUP-a TK Zahid Selimbai? i predsjednik Sindikata policije MUP-a TK Jasmir erbe?i? sa saradnicima, ju?e su boravili i u Nezuku, kako bi dali punu podrku hrabrom i humanom pohodu slubenika MUP-a TK i hiljadama drugih u?esnika Mara, koji ?e se odrati na relaciji Nezuk - Kamenica - Mravinjci - Poto?ari (Memorijalni centar), od 08. do 11. 07. 2012. godine. 

Slubenici policije MUP-a TK ?e u okviru svojih nadlenosti, kao i prethodnih godina, zajedno sa drugim policijskim agencijama, dati podrku i uzeti u?e?e u obezbje?enju predstoje?e komemoracije povodom obiljeavanja godinjice genocida u Srebrenici, kako bi ista prola u najboljem mogu?em redu, bez bilo kakvih sigurnosnih problema.

tuzlarije.net 
 
 
 
 

CB Login