Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne CIPS poplavljen
 
 

CIPS poplavljen

Ispis

Oni koji ovih dana budu htjeli predati zahjteve za nove pasoe, nai?i ?e na neugodno iznena?enje. Prostorije CIPS-a su, naime, polavljene.


Niske temperature su u zgradi gdje je smjeten CIPS u Sapni, uzrokovale pucanje vodovodnih intalacija to je izazvalo pravu malu poplavu. Zbog toga je rad ove institucije prekinud do daljnjega, a o?ekuje se da ?e uslovi za nastavak rada biti osigurani u narednih sedam dana.

Prema dostupnim informacijama, nije na?injena teta na ra?unarskoj mrei ali je manji dio dokumentacije zahva?en vodom. Radnici CIPS-a koji su po dolasku na posao uo?ili vodu na podu pozvali su uposlene u Elektro-distribuciji koji su prekinuli dovod struje. 
 
 
 

CB Login