Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Radovi u MZ Sapna
 
 

Radovi u MZ Sapna

Ispis
U MZ Sapna, u ulici 5. april, u toku je izgradnja kanalizacione mree. Radovi ?e se osim u ovoj ulici vriti i u ulici Devada Beganovi?a - Mahena.

Prema informacijama koje imamo, radove izvodi preduze?e "Eniks Neri" iz Sapne a ugovor o izgradnji je potpisan jo u januaru ove godine kada je ugovorena cijena 70.431,57 KM, od ?ega je 50.431,57 KM u?e?e Op?ine, a ostatak od 20.000,00 KM je u?e?e mjesne zajednice Sapna iz sredstava prikupljenih od gra?ana.

 
 
 
 

CB Login