Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis

U Osnovnoj koli Sapna, odnosno podru?noj koli Vitinica, danas je obiljeen prvi dan prolje?a,Svjetski dan voda i Svjetski dan lutkarstva.

Svakodnevno smo svjedoci katastrofa koje se doga?aju kao posljedice neprimjerenog i nekontroliranog djelovanja. Stoga je potrebno uticati na svakog pojedinca koji je vaan za vra?anje pravilnog odnosa prema prirodi i zdravijeg i odgovornijeg na?ina ivota na naoj planeti Zemlji, jedno je od na?ela kojim se vode u?enici ove kole.
Na poseban na?in pokazali kako se ekoloki otpad moe iskoristiti u korisne svrhe. Sve ono to ljudi naj?e?e bacaju u rijeke: stare boce, kiobrani,spuva, stiropor, posluili su im da izrade razne predmete i ujedno upute poruku da ovim predmetima nije mjesto u prirodi nego u kreativnim radionicama.


?lanovi lutkarske sekcije, koju vodi profesorica bosanskog jezika Amela Isanovi?, odigrali su dvije predstave "Mali princ" i "Druga strana pri?e".Lutke za pomenute predstave tako?er su izra?ene od ekolokog otpada.

www.rtvtk.ba

 
 
 
 

CB Login